About Me

My photo
human, girl, student, weirdo, abnormal things maker, music and movie lover,lover, friend, daughter, sis, someone, nothing, everything and more

Sunday, February 27, 2011

Тавьж явуулаач

Хэн нэгэнд, үгүй ээ эсрэг хүйсийнхээ хэн нэгэнд дургүй бол хажуудаа битгий түүнийг байлгаж зовоожий. Үүнийг өөртөө хэрэг болох байх гээд би ойлгоод авчихсан, баримталдаг. Хувиа бодсон, зэвүүн биш болохлоор нь аль болох түүнийг биш өөрийгөө зовоох, түүнээс биш өөрөөсөө өөг хайхын хичээнэ, ийм тохиолдолд. Энэ тийм ч сайхан санаа биш байж магадгүй ч надад хамаагүй. Би хэн нэгнийг зовоохыг хүсдэггүй.
Ямар нэг байдлаар ашиглах гэсэн, хүнийг өөрийнхөө биет болон биет бус хэрэглээг хангахын тулд зүгээр л хэрэглэж байгаа хүмүүсийг харах дургүй. Тэр хүн миний өөдөөс, миний найзын хажууд суугааг харахаар бүр зэвүү хүрмээр.
Дургүй бол тавьж явуулахгүй хажуудаа байлгах хүний асар их шуналыг...
Шашинд итгэдэггүй ч дараа төрөл, үйлийн үр байдаг гэдэгт би итгэдэг.

1 comment: